Lapua-Säätiö

Helemistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Lapua-Säätiö on vuonna 1961 perustettu säätiö, joka julkaisee Lapuan Sanomia. Säätiö myös tukee sodista kärsineitä ja heidän perheitään, sekä tukee Lapuan ja lapualaisten hyväksi koituvaa kotiseututyötä.

Sijaintipaikka
Lapuan Sanomat
Yhteystiedot
Sanomatie 1, 62100 Lapua
puh. (06) 438 7352 (vaihde)

Lapua-Seurasta omaksi säätiöksi

Toivo Rantasen vuonna 1932 perustama yksityisomisteinen sanomalehti Lapuan Sanomat siirtyi vuonna 1942 Lapuan Aseveljille ja sen tultua lakkautetuksi vuonna 1944 kotiseutuyhdistys Lapua-Seuralle. Lehteä hoiti täysin valtuuksin yhdistyksestä erillinen julkaisutoimikunta.[1]

Vuonna 1961 Lapuan Sanomat toiminta säätiöitettiin. Sääntöjen mukaan Lapua-Säätiön tarkoitukseksi tuli:

  • antaa tukea sodista ja sodan seurauksista kärsimään joutuneille lapualaissyntyisille tai Lapualla pysyvästi asuville henkilöille, sekä sen jälkeen kun tämä tarve on oleellisesti vähentynyt
  • tukea niitä lapualaisia henkilöitä ja yhteisöjä, joiden toiminta kohdistuu läheisesti kotiseutuun, edistää sen olojen kehittämistä tai muulla tavalla koituu Lapuan parhaaksi.[2]

Tarkoitustaan säätiö toteuttaa jakamalla apurahoja, stipendejä tai palkintoja tahi muita avustuksi rahastojensa ja muun omaisuutensa tuotosta sekä harjoittamansa julkaisutoiminnan voitosta.[3]

Sodasta kärsineiden avustaja ja kotiseututyön tukija

Lapua-Säätiö avusti 1960–1990-luvuilla huomattavalla tavalla aseveljiä ja muiden sodasta kärsineitä. Monelle alkuaikojen hallituksen jäsenelle nimenomaan avustustoiminta merkitsi koko lehden päätehtävää.[4]

Lapuan Sanomat meni sotien jälkeen hyvin. Kaikessa hiljaisuudessa Lapua-Säätiö jakoi sääntöjen mukaisia toimeentuloavustuksia ja esimerkiksi yksittäisiä rakennusavustuksia sodista kärsineille. Vuonna 1957 alettiin jakaa julkisesti haettavia avustuksia sodasta kärsineiden lapsille. Vuonna 1965 Lapua-Säätiö päätti Johannes Hippolinin ehdotuksesta kutsua koolle Lapuan Sotaveteraanien perustavan kokouksen. Samalla veteraanijärjestöille myönnettiin oikeus ilmaisiin ilmoituksiin Lapuan Sanomissa.[5]

Kun veteraanit alkoivat vanhentua, avustukset alettiin jakaa vuodesta 1969 lähtien suoraan veteraanijärjestöille. 1990-luvulla ne muuttuivat yksittäisiksi projektiavustuksiksi. Kotiseututyötä tuettiin erityisesti Lapua-Seuran kautta, mutta myös esimerkiksi Lapuan murteen sanakirjan tai Helemi-tietokannan kautta.[6]

Vuodesta 1963 lähtien Lapua-Säätiön on kustantanut jokaisen lapualaisen sotaveteraanin hautajaisseppeleen.[7]

Hallituksen pitkä linja

Lapua-Säätiölle luotiin kaksiportainen hallinto, jossa Lapua-Seuran johtokunta muodostaa sen valtuuskunnan. Sen tehtävänä on ollut lähinnä toimintakertomusten ja tilinpäätöksten hyväksyminen. Käytännön hallintoa on hoitanut hallitus, joka jatkoi suoraan entisen julkaisutoimikunnan tehtäviä ja kantoi puheissa vielä pitkään sen nimeäkin.[8]

Lapua-Säätiön hallituksen valitsee Lapua-Seuran johtokunta. Ensimmäisen hallituksen muodostivat samat miehet, jotka toimivat jo aseveliyhdistyksen julkaisutoimikunnassa. Aseveljien aika kesti 1980-luvun alkupuolelle saakka, jolloin hallituksen kokouksiakin käytiin monesti sotamuistojen äärellä.[9]

Uusia jäseniä valittaessa pantiin painoa eri kyläkuntien, ammattiryhmien ja puolueiden tasapuoliselle edustukselle. Hallituksen valitseminen kuului periaatteessa valtuuskunnalle, mutta kun se ei kokoontunut asian tiimoilta, hallitus täydensi sääntöjen mukaan itseään itsenäisesti vuosikaudet.[10]

Hallitus toimi perinteisesti täysin erillään toimituksesta. Yhteydenpitoa varten perustettiin vuonna 1967 kolmihenkinen toimitusvaltuuskunta, jota vuodesta 1977 alettiin nimittää työvaliokunnaksi. Sen tehtävä oli tehdä ehdotuksia julkaisutoiminnasta. Lisäksi päätoimittaja ja taloudenhoitaja alettiin kutsua hallituksen kokouksiin vuodesta 1970. Päätoimittajasta tuli hallituksen sihteeri; vuonna 1991 tehtävä siirtyi toimitusjohtajalle. Valtuuskunnan puheenjohtaja alettiin kutsua hallituksen kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella vuonna 1986.[11]

Puheenjohtajan rooli oli perinteisesti vahva. Ville Kuoppalan kuolema päätti aseveljien pitkän aikakauden. Hänen jälkeensä hallitusta johti neljännesvuosisadan ajan Pentti Vaahtoniemi: "Hallituksen sisäinen työskentely on ollut luontevaa ja asiallista. Koskaan ei ole tarvinnut äänestää, mutta kaikkia päätöksiä on edeltänyt tarkka asioiden valmistelu. Toivottomuus ei koskaan tullut mieleenkään. Voimavaramme oli paikallisuus ja vahva kotiseutu. Tänään voimme hymyillä. Rohkenen sanoa, että olemme voittajia ja valmiina kohtaamaan uudet haasteet", hän kokosi vuonna 2011.[12]

2010-luvulla Lapua-Säätiön hallitus on vaihtunut lähes kokonaisuudessaan.[13]

Lapua-Säätiön hallitus 2018[18]

Lapua-Säätiön työvaliokunta 2018[18]

Lapua-Säätiön aiemmat hallituksen jäsenet[16, 18]

Toimitusvaltuuskunnan / työvaliokunnan aiemmat jäsenet[17,18]

Julkaisuhistoria:

10.12.2012 Versio 1 AdminMuseo
9.7.2013 Versio 2 AdminMuseo
14.1.2014 Versio 3 AdminMuseo
14.1.2014 Versio 4 AdminMuseo
14.1.2014 Versio 5 AdminMuseo
17.1.2015 Versio 6 Hilkka Maija Antila
4.2.2018 Nykyinen versio Hilkka Maija Antila

Viittaukset

1

Teppo Ylitalo: Lapuan kirjallinen historia. Lapuan kaupunginkirjasto, Lapuan Sanomat, Lapuan tuomiokirkkoseurakunta 2012. s. 68, 124.

2

Lapua-Säätiön säännöt. AD 657/117 Oik.min. 1961.

3

Lapua-Säätiön säännöt. AD 657/117 Oik.min. 1961.

4

Ylitalo 2012 s. 128.

5

Ylitalo 2012 s. 127-128.

6

Ylitalo 2012 s. 128, 198.

7

Ylitalo 2012 s. 128.

8

Ylitalo 2012 s. 126.

9

Ylitalo 2012 s. 126-127.

10

Ylitalo 2012 s. 127.

11

Ylitalo 2012 s. 127, 196.

12

Ylitalo 2012 s. 196.

13

Ylitalo 2012 s. 199.

14

Ylitalo 2012 s. 199; Hilkka-Maija Antila 14.1.2014.

15

Hilkka-Maija Antila 14.1.2014.

16

Ylitalo 2012 s. 129, 199; Hilkka-Maija Antila 14.1.2014.

17

Ylitalo 2012 s. 129, 199; Hilkka-Maija Antila 14.1.2014.