Lapua - kunnallinen ilmoitus- ja uutislehti (1927–1929)

Helemistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Lapua - kunnallinen ilmoitus- ja uutislehti oli Lapuan ensimmäinen paikallislehti. Se ilmestyi huhtikuusta 1927 kesäkuuhun 1929.

Kamreeri perustaa oman lehden

Lapua - kunnallinen ilmoitus- ja uutislehti

Paikallislehti Lapua syntyi tyydyttämään lisääntynyttä paikallista tiedontarvetta. Maallisistakin asioista oli aiemmin ilmoitettu kirkossa vuoteen 1925 saakka. Lisäksi tietoa sai erityisestä ilmoituskaapista ja tiettyihin vakiintuneisiin paaluihin kiinnitetyistä julisteista ja ilmoituksista. Ne eivät kuitenkaan voineet riittävästi palvella laajentuvan hallinnon ja lisääntyneen elinkeinotoiminnan ilmoittelutarvetta.[1]

Esimerkkiä saatiin naapurista. Seinäjoella ilmestyi 1919–1922 Etelä-Pohjanmaa ja vuoteen 1926 mennessä myös Kuortaneella ja Kauhavalla alkoi ilmestyä oma lehti. Lapualla oli puhetta omasta lehdestä jo 1920-luvun alkupuolella, mutta se jäi pelkäksi puheeksi.[2]

Lapua-lehden perusti Lapuan Säästöpankin kamreeri A. M. Kuivasto. Näytenumero ilmestyi 25.4.1927 ja ensimmäinen varsinainen numero tuli ulos 6.5.1927. Lehti oli yleensä nelisivuinen. Suurten juhlien kunniaksi voitiin lisätä sivuja tai julkaista jopa B-numeroita.[3]

Kuivasto oli lehden omistaja, toimittaja ja taloudenhoitaja. Apuna oli aluksi luutnantti Pertti Uotila, joka vastasi muun Suomen ja ulkomaiden uutisten toimittamisesta. Vakinaisiksi toimittajiksi tulivat pian myös asemakirjuri Matti Voltti ja ruhalainen maanviljelijä Juho Lehto. Toimituksen ulkopuolisista avustajista tärkeimpiä oliva kappalainen H. V. Wehmanen sekä kansakoulunopettajat Vihtori Latvamäki Paavolasta ja Kustaa Kujanpää Hellanmaasta.[4]

Lehden konttori sijaitsi Heikki Taloselan talossa, josta se muutti marraskuussa 1928 kunnantalolle.[5]

Tyypillinen varhaiskauden pitäjälehti

Lapua oli varsin tyypillinen varhaiskauden pitäjälehti. Siinä oli kunnan ja seurakunnan tiedotuksia, tilinpäätöksiä ja kokonaisia ohjesääntöjä. Usein julkaistiin yhdistysten kokousselostuksia ja toimintakertomuksia, hartauskirjoituksia, urheilukatsauksia, hautausselostuksia, joskus myös kokonaisia puheita. Paljon kiinnostusta herättivät sääolot, teiden kunnot, paikkakunnalla vierailleet henkilöt, isot talo- ja hevoskaupat ja rikokset.[6]

Lehti itse määritti olevansa "puolueeton ilmoitus- ja uutislehti, joka kaikella viikkolehdelle mahdollisella valppaudella seuraa ja tukee paikallisia henkisiä ja taloudellisia harrastuksia. Sen palstat ovat auliisti käytettävissä kaikille yhteistä etua ja hyvinvointia tarkoittaville ja edistäville kirjoituksille." Lisäksi "tahtoo lehtemme yhdistää ja koota kaikki voimat vireillä pitämään ja tehostamaan sitä henkistä ja taloudellista kehitystä, jonka tukemana Lapuan kunta on merkittävän asemansa saavuttanut ja säilyttänyt."[7]

Lehden tekemistä määritti voimakas ajalle tyypillinen isänmaallis-kansansivistyksellinen henki. Lapua kirjoitti mielellään maatalouden ja kotitalouden aiheista, ympäristön kaunistamisesta ja raittiusasiasta. Lapualaisia kehotettiin esimerkiksi lukemaan ja sivistämään itseään, säästäväisyyteen, liikenneturvallisuuden lisäämiseen ja liputtamiseen. "Humbuugikauppiaista" ja juoruamisesta varoiteltiin.[8]

Kotiseutuaatteeseen liittyen ehdotettiin esimerkiksi näkötornin ja juhlakentän perustamista. Paikkakuntaa, sen historiaa ja merkkihenkilöitä esiteltiin lähinnä juhlanumeroissa. Joskus julkaistiin joku kotiseutuhenkinen runokin.[9]

Lehti kaatuu talousongelmiin

Ensimmäisen pitäjälehden taival oli alusta asti taloudellisesti vaikea. Vuonna 1928 lehti teki jo nollatuloksen, mutta kun ilmoituksia oli edelleen vähän ja harvat tekijät alkoivat olla kovilla, kun avustajille ie ollut varaa maksaa palkkioita. Ratkaisuna oli joko myydä lehti sitä havitteleville Vilho Viidalle ja A. E. Siitarille taikka kasvattaa omia hartioita yhtiöittämällä se.[10]

Vuoden 1929 alusta lehden toiminta siirrettiin Lapua-Osakeyhtiölle. Kuivasto oli sen hallituksen puheenjohtaja. Muina jäseninä olivat herastuomari Jaakko Eskola, opettaja Kustaa Kujanpää, maanviljelijä H. E. Alarinta, nimismies Yrjö Nikula, toimitusjohtaja Runas Vuorisalo ja pankinjohtaja Alex Hakala.[11]

Kuivasto jatkoi vastaavana toimittajana, mutta taloudenhoito luovutettiin Yrjö Vuorikoskelle. Uutisosasto siirtyi Juho Lehdon vastuulle ja toimitustyöhön valjastettiin arvovaltainen nelikko Hilja Riipinen, Jalo Lahdensuo, Kustaa Kujanpää ja Runar Vuorisalo.[12]

Yhtiöittäminen ei lopulta pelastanut lehteä talousvaikeuksilta. Tilannetta eivät helpottaneet myöskään sisäiset ristiriidat. Juhannuksen alla 19.6.1929 julkaistu numero jäi Lapua-lehden viimeiseksi.[13]

Syksyllä 1932 kirjanpainonjohtaja Toivo Rantanen perusti Lapua-lehden seuraajaksi uuden paikallislehden Lapuan Sanomat.

Julkaisuhistoria:

15.10.2012 Versio 1 AdminMuseo
15.10.2012 Nykyinen versio AdminMuseo

Viittaukset

1

Teppo Ylitalo: Lapuan kirjallinen historia. Lapuan kaupunginkirjasto, Lapuan Sanomat ja Lapuan tuomiokirkkoseurakunta 2012. s. 62.

2

Ylitalo 2012 s. 62.

3

Ylitalo 2012 s. 62.

4

Ylitalo 2012 s. 62.

5

Ylitalo 2012 s. 62.

6

Ylitalo 2012 s. 62-63.

7

Lapua 25.4.1927, 12.12.1928.

8

Ylitalo 2012 s. 63.

9

Ylitalo 2012 s. 63.

10

Ylitalo 2012 s. 65.

11

Ylitalo 2012 s. 65.

12

Ylitalo 2012 s. 65.

13

Ylitalo 2012 s. 65.