Tekninen lautakunta

Helemistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tekninen lautakunta on osa Lapuan kaupungin hallintoa. Se kuuluu osaksi teknistä keskusta.

Moninaisten teknisen alan tehtävien hoitaja

Tekninen lautakunta huolehtii kaupungin kiinteän käyttöomaisuuden hoidosta, teknisen alan tehtävistä, pelastuslain ja -asetuksen mukaisista tehtävistä niiltä osin kuin ne ovat kaupungin päätösvallassa sekä niistä tehtävistä, mitkä lainsäädännössä on määrätty asunto- ja tielautakunnalle.[1]

Lautakunta vastuualue jakautuu pääkohdittain seuraavasti:[2]

 • Kaavat ja tontit (osittain)
 • Kiinteistönmuodostus ja kiinteistörekisteri
 • Mittaus ja paikkatieto
 • Kadut, tiet, sillat ja muut liikenneväylät
 • Vesihuoltolaitos
 • Jätehuolto
 • Asunnot, julkinen asuntorahoitus sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöt        
 • Toimitilat, muut rakennetut tilat ja piha-alueet.
 • Viherlaitos, puistot, torit, muut vastaavat yleiset alueet, vesistöt ja metsät.
 • Talonrakennus
 • Kiinteän omaisuuden ja ajoneuvojen vakuuttaminen
 • Atk
 • Väestönsuojelu
 • Pelastustoimi
 • Hylätyt-, kolari- ja romuajoneuvot

Teknisessä lautakunnassa on erikseen yksityistiejaosto, jonka jäsenet ja varajäsenet tekninen lautakunta valitsee.[3]

Teknisen lautakunnan kokoonpano

Teknisen lautakunnan jäsenet nimittää kaupunginvaltuusto nelivuotiskaudeksi. Siihen kuuluu seitsemän jäsentä, jolla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.[4]

Lautakunnan esittelijänä on tekninen johtaja ja sihteerinä hallintosihteeri.

Lautakunnan tavallinen kokouspäivä on maanantai. Kokoukset ovat yleensä kahden viikon välein.

Julkaisuhistoria:

29.6.2012 Versio 1 AdminMuseo
10.7.2013 Nykyinen versio AdminMuseo

Viittaukset

1

Lapuan kaupungin johtosääntö.

2

Lapuan kaupungin johtosääntö.

3

Lapuan kaupungin johtosääntö.

4

Lapuan kaupungin johtosääntö.