Lapuan Pääomarahasto Ky

Helemistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Lapuan Pääomarahasto oli vuosina 1995–2012 toiminut rahasto, jonka tarkoituksena oli auttaa pienten ja keskisuurten yritysten alkuunpääsyssä ja kehitystyössä. Lapuan kaupunki oli sen kautta ensimmäisiä Suomen maaseutukaupunkeja pääomarahastotoimijoina.

Pääomarahasto ei tehnyt enää uusia sijoituksia vuoden 2006 jälkeen. Se purettiin kesällä 2012.

Ensimmäisiä maaseutukaupunkien pääomarahastoja

Lapuan kaupunki lähti 1990-luvun puolivälissä osakkaaksi alueellista pääomasijoittamista harjoittavaan  tamperelaiseen Pikespo Oy:öön, jonka osakkaina oli mm. useita pirkanmaalaisia kuntia.[1]

Kun Lapuan kaupunki sai Lapuan Sähkön osakkeiden myynnistä yllättävän lisäpotin, osa siitä päätettiin sijoittaa johonkin pääomarahastoon. Pikespon kautta hahmottui idea omasta pääomarahastosta, sillä 1990-luvun alun laman jälkeen monet yksityiset sijoittajat olivat liikkeellä pääasiassa voitot mielessään ja entiset alueelliset tukirahastotkin omaksuivat kilpailutalouden periaatteita.[2]

Lapuan Pääomarahasto Ky:n perustivat elokuussa 1995 Lapuan kaupunki, Lapuan Osuuspankki ja vastuullisena yhtiömiehenä Pikespo Oy. Sen pääoma oli noin 450.000 euroa, josta Lapuan kaupungin osuus oli noin 336.000 euroa (2 Mmk). Lapuan kaupungista tuli näin maaseutukaupungeista Suomen ensimmäisiä pääomarahastotoimijoita. Ylihärmän kunta (1.1.2009 lähtien Kauhavan kaupunki) liittyi siihen äänettömäksi yhtiömieheksi vuonna 1997.[3]

Yhtiön tarkoituksena oli edistää elinkeinorakenteen muutosta ja uusien työpaikkojen luomista ensisijaisesti Lapuan ja Ylihärmän alueilla ja siinä tarkoituksessa harjoittaa omapääomaehtoista määräaikaista sijoitustoimintaan, uusien pienten ja keskisuurten, kasvukykyisten ja/tai nopeasti kasvavien yritysten perustamiseksi, kehittämiseksi ja sijoittamiseksi.[4]

Sijoitukset tehtiin osakepääomana, vaihtovelkakirjoina, opitolainoina tai muina riskilainoina joko yksin tai syndikoimalla sijoituksen yhdessä muiden vastaavien sijoitusyhtiöiden kanssa. Yhtiön tehtävänä oli välittää liikkeenjohdollista tietotaitoa sijoituskohteiksi valittuihin yhtiöihin.[5]

[6]Rahaston pääoma ei riittänyt suuriin taloudellisiin ponnistuksiin, jolloin sen merkitys oli pikemminkin uskon valajana. Sen sijoitusosuus oli yleensä 10–30 prosenttia. Tärkeimpänä tehtävänä oli kuitenkin kehityssuunnitelman laatiminen. Pääomarahasto teki noin 30 yritysanalyysiä etupäässä metalliteollisuuden ja 2000-luvun alussa myös energia-alan yrityksissä.[7]

Purkaminen

Alkuperäinen yhtiösopimus oli voimassa vuoteen 2005. Vuonna 2006 Pääomarahasto päätettiin purkaa vuoteen 2010 mennessä, eikä uusia sijoituksia enää tehty. Rahaston vastuulliseksi yhtiömieheksi, ilman pääomasitoumusta, tuli vaasalainen Wedeco Management Oy.[8]

Lapuan Pääomarahasto irtaantui viimeisestä kohdeyrityksestään toukokuussa 2012. Purkamissopimus tehtiin 31.5.2012.[9]

Samassa yhteydessä Lapuan kaupunginhallitus päätti luopua myös Pikespon osakkeista, kun yhtiötä oltiin yksityistämässä.[10]

Julkaisuhistoria:

25.7.2012 Versio 1 AdminMuseo
25.7.2012 Nykyinen versio AdminMuseo

Viittaukset

1

Esa Ruuskanen & Teppo Ylitalo: Lapuan historia 3. Lapuan kaupunki ja Lapuan tuomiokirkkoseurakunta 2010. s. 345.

2

Ruuskanen & Ylitalo 2010 s. 345.

3

Ruuskanen & Ylitalo 2010 s. 345; Lapuan kaupunginhallitus 18.6.2012 § 8.

4

Lapuan kaupunginahllitus 18.6.2012 § 8.

5

Lapuan kaupunginahllitus 18.6.2012 § 8.

6

Lapuan kaupunginahllitus 18.6.2012 § 8.

7

Ruuskanen & Ylitalo 2010 s. 345.

8

Ruuskanen & Ylitalo 2010 s. 345; Lapuan kaupunginhallitus 18.6.2012 § 8.

9

Lapuan kaupunginahllitus 18.6.2012 § 8.

10

Lapuan kaupunginhallitus 18.6.2012 § 9.