Lapuan kaupunginhallitus

Helemistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Lapuan kaupunginhallitus on kuntalain edellyttämä ja säätelemä hallintoelin, joka vastaa Lapuan kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo Lapuan kaupungin etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa.[1]

Kaupunginhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kaupungin eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.[2]

Kaupunginhallituksen valitsee kaupunginvaltuusto tammikuussa pidettävässä kokouksessaan kaksivuotiskausiksi. Kaupunginhallituksen on nautittava kaupunginvaltuuston luottamusta. Mikäli luottamusta ei ole, valtuusto voi erottaa hallituksen ja valita uuden.[3]

Vaalikelpoisuudesta kaupunginvaltuustoon määrätään kuntalaissa. Sen mukaan vaalikelpoisia ovat kaikki kuntavaaleissa vaalikelpoiset, paitsi:[4]

  • 1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
  • 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä
  • 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
  • Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
  • Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Oma kunnanhallitus vuonna 1949

Lapualle perustettiin kunnanhallitus vuonna 1949. Sitä ennen suurta hallintotaakkaa oli kantanut kunnallislautakunta. Kunnanvaltuusto hyväksyi 19.1.1949 kunnanhallituksen uuden ohjesäännön, jossa kunnan alue jaettiin seitsemään hallintopiiriin. Vuonna 1953 hallintopiirien määrää lisättiin yhdeksään. Kunnanhallituksen jäsenille määrättiin oma piiri, missä hänen ei kuitenkaan tarvinnut asua. Lisäksi valittiin kaksi lisäjäsentä, joilla ei ollut omaa hallintopiiriä. [5]

Sittemmin hallintopiireistä luovuttiin. Kuntamuodon muuttuessa hallitusta alettiin vuodesta 1964 kutsua kauppalanhallitukseksi ja vuodesta 1977 Lapuan kaupunginhallitukseksi. Siihen kuuluu nykyään 11 varsinaista jäsentä. Jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävä oli erittäin työllistävä, minkä vuoksi Lapualla siirryttiin vuonna 1953 kunnanjohtajajärjestelmään. Kunnanjohtaja oli virkansa puolesta kunnan- ja kauppalanhallituksen puheenjohtaja vuoden 1976 loppuun.

Hallitusten puheenjohtajat

Hallitusten kokoonpanot

Julkaisuhistoria:

25.6.2012 Versio 1 AdminMuseo
2.7.2012 Nykyinen versio AdminMuseo