Ympäristölautakunta

Helemistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Linkit
Rakennusvalvonta: www.lapua.fi/web/?c=269&nv=11&lang=fi

Ympäristönsuojelu: www.lapua.fi/web/?c=291&nv=10&lang=fi

Ympäristölautakunta on osa Lapuan kaupungin hallintoa. Se kuuluu osaksi teknistä keskusta.

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun hallintoelin[1]

Ympäristölautakunta huolehtii niistä tehtävistä, mitkä lainsäädännössä on määrätty rakennuslautakunnalle. Se

  • huolehtii rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä
  • on maankäyttö- ja rakennuslain 167 §:n 2 momentin tarkoittama valvova viranomainen
  • on maa-aineslain tarkoittama lupa- ja valvontaviranomainen
  • on kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Ympäristölautakunnan vastuualue jakautuu rakennusvalvontaan ja ympäristönsuojeluun

Rakennusvalvonnan osalta se huolehtii rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja valvonnasta, huolehtii rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä, valvoo rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa sekä valvoo rakentamista.

Ympäristönsuojelun tavoitteena on valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, turvallinen ja virikkeitä antava elinympäristö. Ympäristönsuojelun toimialueeseen kuuluu ympäristönsuojelu-, jäte-, vesi-, maastoliikenne-, maa-aines-, luonnonsuojelu- ja vesihuoltolain sekä eräistä naapuruussuhteista annetun lain mukaiset tehtävät.

Ympäristölautakunnan kokoonpano

Ympäristölautakunnan jäsenet nimittää kaupunginvaltuusto nelivuotiskaudeksi. Siihen kuuluu seitsemän jäsentä, jolla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan esittelijänä toimii rakennustarkastaja, asiantuntijana on ympäristöinsinööri ja sihteerinä hallintosihteeri.

Julkaisuhistoria:

2.7.2012 Versio 1 AdminMuseo
10.7.2013 Nykyinen versio AdminMuseo

Viittaukset

1

Lapuan kaupungin johtosääntö. (viite koko artikkeliin)